Fare
Fare

 

 

Biyolojisi:
Toplam yaşam süresi 9-12 aydır. Cinsel erginliğe 6 haftada ulaşırlar. Bir doğumda 5- 6 yavru verirler. Yılda 8 kez yavrularlar.

Yaşam alanları:
Genellikle depolanmış malzemeler arasında bulunur. Bazen tünel kazabilir, tırmanıcıdır, alışkanlıkları değişkendir ve yeni nesnelere karşı meraklıdır.

Zararları:
Farelerin en belirgin özellikleri, ısırma ve kemirme işlemleri yapmalarıdır. Isırma ve kemirmeleri ile birçok besin kaynaklarına zarar vermekte ve taşıdıkları virüsler ile hastalıkların bulaşmasına neden olmaktadır.